Eelco Wiegel

Eigenaar VR Bedrijf Nederland
< Bekijk blog overzicht

Virtual reality in het zorgonderwijs

Het bedrijf Virtual Reality Learning Lab heeft een gratis online event over VR in het zorgonderwijs verzorgd op 24 maart. Bent u werkzaam in het zorgonderwijs? Een must see voor de opleidingen verpleegkunde, verzorgende-IG of doktersassist. Welke meerwaarde kan VR geven in het zorgonderwijs? Kan VR een rol spelen in het tekort aan stageplekken? Wat is tot nu toe mogelijk en beschikbaar aan VR simulaties in de zorg? Enkele vragen die beantwoord gaan worden op 24 maart. 

Persoonlijk word ik zeer enthousiast van dit initiatief van een online event door Virtual Reality Learning Lab. Ik ben verpleegkundige van origine en heb als instructeur op een ROC gewerkt. In deze blog geef ik mijn perspectief op dit onderwerp waarin ik mijn ervaring meeneem. 

Bron: Oxford Medical Simulation

Meerwaarde VR in het zorgonderwijs

VR simulaties zijn uitermate geschikt voor zorgonderwijs omdat een student opgeleid wordt om met mensen te werken. In een schoolomgeving is dit lastig te simuleren. Met stage tekorten in het achterhoofd kan VR een brug slaan tussen de theorie en de praktijk. VR is met name in oefensituaties van meerwaarde waar interactie is met de patiënt, zij goed geobserveerd moet worden en (behandel)keuzes gemaakt moeten worden. VR is 'immersive', ofwel meeslepend, omdat je geheel ondergedompeld wordt in een virtuele wereld. Hierdoor zijn de reacties van de student heel puur. Oefensituaties worden nu nog geoefend met een medestudent , leraar of een lotus slachtoffer. In VR kan dat door middel van een eerder opgenomen 360 video waar je dus in rond kan kijken of in een gehele 3D omgeving waar alles is nagebootst. 

Interactie

Interactie is het meest uitdagende onderdeel in VR simulaties om realistisch te maken. In VR is interactie tot nu toe alleen scripted. Er wordt niet gereageerd op de stem van student met de VR-headset op. Een student zal met een controller of handgebaar een antwoord moeten selecteren. Dit maakt dat interactie in VR 'houterig' kan zijn. Echter, interactie is ook het beleven van de reactie van een patiënt op keuzes die de student maakt. Een spannende situatie in VR kan erg meeslepend zijn. Nonverbaal gedrag en andere visuele input komt goed over in VR en zal de student sneller oppikken. De simulatie kan dus veel meer input geven om een student na te laten denken over haar keuzes. 

Observaties

Dit is waar VR in het onderwijs mijns inziens uitermate geschikt voor is. In een simulatie kan er een zeer realistisch beeld gegeven worden aan de student. De student ziet een 3D beeld van een situatie waarin een inschatting gemaakt moet worden door een totaal aan 'input' om te zetten in een keuze. Een bepaalde sfeer, setting, gedragingen van de patient, enzovoort kan beter opgemerkt worden in VR dan vanuit een boek en plaatje. 

Behandelkeuzes 

In VR ziet de student direct het effect van de (behandel)keuzes. Vergeet zij bijvoorbeeld de acute patiënt zuurstof te geven dan wordt de huid van de patiënt grauwer naarmate de tijd verstrijkt en zal de patient mogelijk sneller of moeilijker ademen. Hier komt ook het gamemification principe naar voren. Doordat de student direct (visueel of mondeling) feedback krijgt wordt het aantrekkelijk om door te gaan. VR is één grote beleving.    

Wat zijn de kosten voor VR? 

VR is prijzig bij aanschaf. Niet alleen de prijs voor een VR bril en randapparatuur is hoog, maar ook de software op maat is aan de prijs. VR simulaties voor het onderwijs zijn nog relatief schaars en vaak aangepast aan de eisen van de opdrachtgever om inpasbaar te zijn voor hun specifieke opdracht. Als VR simulaties meer generiek worden en aan de juiste doelgroep, sector, taal en cultuur aangepast wordt zal het breder gebruikt kunnen worden. Een ander punt van aandacht is dat het creëren van een 3D omgeving door een 3D modelleur erg prijzig is. Er zit heel uren werk in het modelleren en animeren van 3D modellen of omgeving. Een alternatief voor een volledig digitaal gecreërde 3D omgeving is het ervaren van een 360 graden video in VR. Het voordeel is dat de video volledig realistisch is met acteurs. Volgens een script worden er dan verschillende scenes opgenomen. Dit is goedkoper en kan makkelijk op maat gemaakt worden. Een nadeel is dat je niet in de 3D omgeving kan bewegen of objecten kan pakken enzovoort. Je kijkt meer een scripted film in VR dan een omgeving waarmee je interactie mee hebt.

Ik verwacht dat Robin de Lange tijdens het online event hier meer over zal vertellen. VR bedrijf Nederland krijgt regelmatig offerteaanvragen zonder voldoende inzicht op bovenstaande afwegingen. Er is vaak geen weet van de uren werk die in het modelleren van een 3D omgeving zit. VR is iets wat goed doordacht moet worden alvorens eraan te beginnen. Voor je het weet heb je een product wat niet werkt voor de doelgroep. Er moet een duidelijke meerwaarde zijn om, bijvoorbeeld, een simulatie in VR aan te bieden. 

VR de oplossing voor stagetekort in de zorg?

Er is door het tekort aan stageplekken een groter gat tussen de student en de praktijk ontstaan. Dat gat kan je dichten door VR. VR brengt de student in aanraking met een zo realistische nabootsing van de praktijk. Zoals een piloot routines in de vluchtsimulator oefent kan een student in de zorg in VR zorgsimulaties meemaken. Dit is een mooie voorbereiding op het echte patiëntencontact in de zorg en de werkzaamheden die erbij horen. De vlieguren zal je toch echt in de praktijk moeten maken waar alles samenkomt. De aansluiting van theorie naar praktijk zal beter gaan met VR is mijn overtuiging. In de afgelopen twintig jaar heb ik veel stages in de zorg gehad en ik ben van mening dat VR nu (nog?) niet de oplossing/vervanging is voor de actuele stagetekorten. 

Inschrijven online event virtual reality in het zorgonderwijs

Nieuwsgierig geworden naar verhalen van de echte expert die VR laat aansluiten in het onderwijs? 

Het online event is opgenomen en kan hier terug gekeken worden.

VR Bedrijf Nederland